ÄKTHETSGARANTI

ÄKTHETSGARANTI

Endast produkter med Äkthetsgarantin har godkänts av CPA.

Hur vet man att det är äkta vara?

Det är lätt att känna igen den karakteristiska smaken och kvaliteten på ditt favoritkaffe, favoritöl eller älsklingschoklad. Konsistent smak och kvalitet uppnås trots att förhållandena vid odling, skörd, behandling och lagring kan ha stor effekt på smaken på de ursprungliga ingredienserna. Denna konsistens bygger på omfattande och vetenskapliga metoder som livsmedelsproducenterna använder sig av för att kontrollera de naturliga variationerna. Dessa metoder omfattar spårbarhet och utbildade provsmakare som tillsammans med toppmodern teknik noggrant övervakar den komplexa sammansättningen av ingredienser som blandningarna består av. Det gör att du kan känna igen, och uppskatta, en specifik, äkta smak.

Hur kan man jämföra kosttillskott?

Men hur kan du vara säker på att det kosttillskott du tar är av hög kvalitet, om du inte kan lita på enkla saker som smak, doft eller konsistens? Det är en viktig fråga, eftersom vi förväntar oss att kosttillskott ger hälsofördelar som påverkar våra liv på ett mer grundläggande sätt än bara smaken på vår favoritmat och -dryck. Tyvärr är dock kosttillskott som innehåller växtextrakt för komplexa för att de mänskliga sinnena ska kunna jämföra dem. På samma sätt som det finns kvalitetsskillnader mellan olika (blandningar av) ingredienser i mat och dryck, så varierar också kvaliteten på kosttillskott som innehåller växtextrakt.

INTE ALLA EXTRAKT ÄR DESAMMA
INTE ALLA EXTRAKT ÄR DESAMMA

Det faktum att ett kosttillskott innehåller ett visst extrakt innebär inte automatiskt att det kommer att ge de hälsofördelar som extraktet tillskrivs. Objektiva, placebokontrollerade kliniska studier kan bara påvisa fördelarna med specifika ingredienser som kommer från en specifik växt, vid en viss tidpunkt, på ett visst sätt. Att hävda att alla extrakt från en viss specifik växt eller växtdel kommer att ge samma fördelar, är ungefär detsamma som att säga att allt kaffe smakar likadant. Att jämföra kostillskott betyder bara något när alla kriterier som verkligen är avgörande för kvaliteteten är exakt desamma.

VETENSKAPLIGA STUDIER SOM STÖDJER HÄLSOANSPRÅK
VETENSKAPLIGA STUDIER SOM STÖDJER HÄLSOANSPRÅK

Viktiga kriterier

Det första kriterium du kan använda för att jämföra kosttillskott är huruvida det specifika extraktet faktiskt användes i de vetenskapliga studier som stöder hälsopåståenden på etiketten samt dess biotillgänglighet.

Ett andra kriterium är huruvida det finns system för att övervaka och kontrollera sammansättningen och kvaliteten på extraktet i varje parti som produceras, på samma sätt som övervakningssystemen i livsmedelsindustrin.

När dessa båda kriterier har granskats, är det tredje och avgörande kriteriet som du kan använda för att jämföra kosttillskott, att kontrollera om det är en säker, framgångsrik produkt som använts under lång tid av många människor runt om i världen.

MASQUELIER’s® uppfyller alla dessa kriterier.

Garanterad säkerhet

För det första: MASQUELIER’s® ger dig visshet om att tillskottet innehåller ursprungliga ingredienser som grundar sig på årtionden av klinisk och vetenskaplig forskning av Jack Masquelier. Fram till dags dato utförs denna forskning av I.N.C.. MASQUELIER's® Original OPC:s mikrovaskulära hälsofördelar har dokumenterats i 27 kliniska prövningar och dussintals vetenskapliga tester och laboratorieundersökningar.

För det andra: MASQUELIER’s® ger dig visshet om att kosttillskottet du köper består av originalreceptet, som exakt följer den unika blandningen som sammanställts av Jack Masquelier. Denna säkerhet bekräftas av de högsta nivåerna av ISO-certifierad testning och kärnmagnetisk resonans- och principalkomponentanalys. Detta system kallas Complex Phytonutrient Authentication (CPA).

För det tredje: MASQUELIER's® ger dig visshet om att ingredienserna har använts säkert och under lång tid av hundratusentals användare, som anser att MASQUELIER's® ingredienser utgör hörnstenen för deras hälsoregim.

Varje parti MASQUELIER's® som lämnar fabriken uppfyller garanterat dessa tre certifieringskriterier och förtjänar på så sätt MASQUELIER's® Äkthetsgaranti.

UNIK GARANTI
UNIK GARANTI

Complex Phytonutrient Authentication (CPA)

CPA är ett allomfattande system som syftar till att upprätthålla en vetenskapligt testad koppling till den ursprungliga blandningen av ingredienser som utvecklats av professor Masquelier. Den består av:

  1. Detaljerad och noggrann spårbarhet från odlingsområde till extrakt.
  2. DNA-identifiering av de skördade ämnena.
  3. Minutiös tillämpning av de exakta extraktionsmetoderna.
  4. Specifika HPLC-identifieringsmetoder för sammansättningen.
  5. Tester gällande bekämpningsmedel, tungmetaller samt mikrobiologisk säkerhet.
  6. Övervakning av den totala molekylära sammansättningen med hjälp av NMR och PCA.

Dessa metoder kombineras för att säkerställa att årtionden av säker och välgörande användning av de ursprungliga ingredienserna och deras vetenskapligt beprövade fördelar, gäller för varje enskilt parti av MASQUELIER's®-ingredienser som produceras. MASQUELIER's® äkthetsgaranti är ett bevis på att produkten uppfyller alla äkthetskrav, så du kan vara säker på att den erbjuder de fördelar den är känd för.

Hide title
On