ANSVARSFRISKRIVNING

Produkter

Information på denna webbplats är inte avsedd att ersätta samråd med din läkare. Försök att diagnostisera och behandla en sjukdom bör göras av behörig läkare. Informationen på denna webbplats är för endast att läsas i informations- och utbildningssyfte. Den är inte ett försök av författarna eller utgivaren att diagnostisera eller föreskriva, och den ska inte heller tolkas som sådan. Läsare uppmuntras härmed att rådgöra med behörig läkare om de presenterade informationen, som har mottagits från källor som anses vara tillförlitliga, men inga garantier, uttryckta eller underförstådda, kan lämnas angående deras noggrannhet.

Därför uppmuntras även läsare att själva, till sin egen tillfredsställelse, verifiera riktigheten i alla rapporters, rekommendationers, slutsatser, kommentarer, åsikter eller annat här publicerat material, innan de fattar någon form av beslut baserat på vad de har läst. Rådgör med din läkare om du lider av en sjukdom. Gravida bör också rådgöra med en läkare innan de börjar ta kosttillskottet.

Texter och bilder

Författaren garanterar att upphovsrätten för bilder och texter respekteras för alla publikationer och att antingen kundanpassade bilder och texter används eller icke licensierad grafik och icke licensierade texter.

Varumärken och copyright

Där skyddade varumärken används inom erbjudandet, eller nämns av tredje part, omfattas de utan undantag av respektive registrerade ägares rättigheter. Upphovsrätt för publicerade och sammanställda objekt förblir hos webbplatsens författare. Återgivande och användning av bilder eller texter i andra, antingen elektroniska eller tryckta, publiceringar är inte tillåten utan författarens uttryckliga skriftliga medgivande.

Lag

Det är möjligt att avvikande lagar gäller i andra länder än Svenska. Läsaren måste alltid verifiera att produkten som nämns på denna webbplats uppfyller alla normer och lagar i det land där läsaren bor.

Hide title
Off